YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961- 1975) là:

  • A. sử dụng quân đội sài Gòn làm lực lượng tiên phong, nòng cốt
  • B. sử dụng quân Mĩ và quân chư hầu làm lực lượng lòng cốt
  • C. nhằm âm mưu dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam
  • D. âm mưu chia cắt lâu dài nước ta và nằm trong "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON