AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trận đọ sức giữa độ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) chứng tỏ điều gì?

  • A. Cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới
  • B. Tất cả các ý trên là đúng
  • C. Quân ta đã đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ
  • D. Bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>