YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đập tan cuộc hành quân "Lam sơn 719" (12 đến 23- 3- 1971) có sự phối hợp của quân đội nước nào?

  • A. Quân đọi Lào, Căm puchia
  • B. Quân đội Việt Nam, quân đội Lào
  • C. Quân đội Việt Nam, quân dân Campuchia
  • D. Quân đội Việt Nam, quân đội Lào, Căm puchia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON