YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ chính trị TW Đảng đề ra trong 2 năm đó là năm nào?

  • A. 1973- 1974
  • B. 1974- 1975
  • C. 1975- 1976
  • D. 1972- 1973

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON