YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp theo thứ tự thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong những năm 1954- 1973. 1: "Chiến tranh cục bộ",  2: "Việt Nam hóa chiến tranh"   3: "Chiến tranh đặc biệt"    4:"Chiến tranh đơn phương"

  • A. 4- 3- 1- 2
  • B. 1- 4- 2- 3
  • C. 4- 3- 2- 1
  • D. 1- 2- 3- 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON