YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ đã sử dụng lực lượng quân đội nào là chủ yếu?

  • A. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ
  • B. Lực lượng quân Mĩ và quân viễn chinh
  • C. Lực lượng quân đội Sài Gòn
  • D. Lực lượng quân Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA