AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quốc hội thống nhất cả nước là quốc hội khóa mấy?

  • A. Khóa V
  • B. Khóa IV 
  • C. Khóa VI
  • D. Khóa VII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>