YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dich HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

  • A. 300.       
  • B. 450.     
  • C. 400.               
  • D. 250.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sơ đồ phản ứng: 9,85 gam hỗn hợp hai amin + ? gam HCl → 18,975 gam hỗn hợp muối.

  → Bảo toàn khối lượng có \({m_{HCl}} = 9,125{\rm{ gam}} \to {n_{HCl}} = 0,25{\rm{ mol}} \to V = 250{\rm{ ml}}\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA