• Câu hỏi:

  Crom (III) hiđroxit tan trong dung dịch nào sau đây?

  • A. KNO3.    
  • B. KCl.            
  • C. NaOH.        
  • D. NaCrO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Crom (III) hiđroxit (Cr(OH)3) là một chất lưỡng tính, tan được trong dung dịch NaOH.

  Phản ứng hóa học xảy ra: Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC