YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Ankan có phản ứng cộng Cl2.

  (b) Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

  (c) Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

  (d) Benzen và naphtalen đều là dung môi hữu cơ thông dụng.

  (e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

  (g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 6
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA