• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Ankan có phản ứng cộng Cl2.

  (b) Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

  (c) Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

  (d) Benzen và naphtalen đều là dung môi hữu cơ thông dụng.

  (e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

  (g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 6
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC