YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho kim loại M và các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau:

  M + Cl2, to → X; X + Ba(OH)2 → Y; Y + CO2 + H2O → Z.

  Các chất X và Z lần lượt là

  • A. AlCl3 và Al(OH)3.    
  • B. AlCl3 và BaCO3.
  • C. CrCl3 và BaCO3.     
  • D. FeCl3 và Fe(OH)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA