AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là

  • A. 4,0 gam.    
  • B. 8,0 gam.      
  • C. 2,7 gam.       
  • D. 6,0 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có Al trong X phản ứng với NaOH, phương trình: \(2Al + 2NaOH \to 2NaAl{O_2} + 3{H_2} \uparrow \).

  Giả thiết cho 0,15 mol H2 → 10,7 gam X chứa 0,1 mol Al → còn lại MgO có 8,0 gam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>