AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

  • A. amoni clorua.    
  • B. urê.          
  • C. natri nitrat.       
  • D. amoni nitrat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phản ứng: \(3Cu + 8{H^ + } + 2NO_3^ - \to 3C{u^{2 + }} + 2NO \uparrow + 4{H_2}O\)

  Khí NO không màu, hóa nâu trong không khí (phản ứng: \(2NO + {O_2} \to 2N{O_2}\)).

  → Chứng tỏ chất X chứa gốc nitrat 

   Mặt khác: \(X + NaOH \to N{H_3} \uparrow \) (khí mùi khai thoát ra) || → X chứa gốc amoni (NH4+).

  Theo đó, chất X phù hợp là amoni nitrat.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA