YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

  (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

  (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO

  (c) nX3 + nX4 →  Poli(etilen terephtalat) + 2nH2O

  (d) X3 + 2X2 → X5 + 2H2O

  Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C9H8O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5

  • A. 194.    
  • B. 222.     
  • C. 118.  
  • D. 90.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA