AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

  • A. MgCl2.       
  • B. BaCl2.      
  • C.  Al(NO3)3
  • D. Al(OH)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chỉ có Chỉ có Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch axit HCl: \(Al{\left( {OH} \right)_3} + 3HCl\to AlC{l_3} + 3{H_2}O\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA