• Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho P2O5 vào nước;                                                

  (b) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước;

  (c) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3;                     

  (d) Cho P vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.

  Số thí nghiệm tạo ra axit là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC