YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4

  • A. Dung dịch chuyển từ màu vàng thành không màu.
  • B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
  • C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
  • D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta biết: \(2CrO_4^{2 - } + 2{H^ + }\to C{r_2}O_7^{2 - } + {H_2}O\).

  → Khi thêm H2SO4 vào, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

  → muối Na2CrO4 có màu vàng chuyển dần sang màu da cam của muối Na2Cr2O7.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91342

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA