AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

  • A. Cu, Fe, Al, Mg.         
  • B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.                   
  • C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.           
  • D. Cu, Fe, Al, MgO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ xảy ra các phản ứng:  

  \(\begin{array}{l} {H_2} + CuO \to Cu + {H_2}O\\ 3{H_2} + F{e_2}{O_3} \to 2Fe + 3{H_2}O \end{array}\)

  H2 không khử được oxit các kim loại Mg và Al.

  Theo đó, kết thúc quá trình, hỗn hợp chất rắn thu được gồm Cu, Fe, Al2O3, MgO.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>