AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

  • A. 0,26. 
  • B. 0,15. 
  • C. 0,24. 
  • D. 0,18.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại thời điểm t (s) thì tại anot: nCl2 = 0,1 mol ⇒ nO2 = 0,01 mol ⇒ ne(1) = 0,24 mol

  Tại thời điểm 2t (s) thì tại anot: ne(2) = 0,48 mol ⇒ nO2 = 0, 07mol ⇒ nH2 = 0,09 mol

  Bảo toàn electron: 2nCu + 2nH2 =0,48 ⇒ nCu = a = 0,15 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>