ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho a gam hỗn hợp X gồm BaO và Al2O3 vào nước, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch H2SO4 vào Y, khối lượng kết tủa (m, gam) theo số mol H2SO4 được biểu diễn theo đồ thị sau.

  Giá trị của a là 

  • A. 40,8. 
  • B. 56,1. 
  • C. 66,3. 
  • D. 51,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịc Y chứa Ba(OH)2 (x mol) và Ba(AlO2)2 (y mol)

  Tại nH2SO4 = 0,6 mol ⇒ nOH- + 4nAlO2- = nH+ ⇒ x + 4y = 0,6 mol (1)

  Tại m kết tủa = 85,5 ⇒ 233nBa2+ + 78nAlO2- = 85,5 ⇒ 233.(x + y) + 78.2y = 85,5  (2)

  Từ (1), (2) suy ra: x = 0,2 ; y = 0,1 ⇒ X gồm BaO (0,3 mol) và Al2O3 (0,1 mol) ⇒ a = 56,1 (g).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE