RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Trong môi trường axit, fructozơ có thể chuyển hóa thành glucozơ và ngược lại.

  (b) Có thể giảm vị tanh của tôm, cua, cá khi được hấp với bia (dung dịch chứa khoảng 8% etanol).

  (c) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin đều là chất khí.

  (d) Axit glutamic là một chất lưỡng tính.

  (e) Saccarozơ là một trong các sản phẩm của quá trình thủy phân tinh bột trong cơ thể.

  (f) Phản ứng trùng ngưng luôn có sự tạo thành nước.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) Sai, Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyển hóa thành glucozơ và ngược lại.

  (e) Sai,

  (f) Sai, Phản ứng trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau thành chất có phân tử khối lớn đồng thời giải phóng những phân tử khác như HCl, H2O,....

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>