AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa 0,25 mol Ba2+, 0,1 mol Na+ , 0,2 mol Cl- và còn lại là HCO3- . Thể tích dung dịch Y chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M cần cho vào X, để thu được kết tủa lớn nhất là 

  • A. 150 ml. 
  • B. 100 ml. 
  • C. 175 ml. 
  • D. 125 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  BTDT nHCO3- = 0,4 mol và dung dịch Y gồm NaOH (V mol) và Na2CO3 (V mol)

  Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì: nBa2+  = nCO3- ⇒ V + V = 0,25 ⇒ V= 0,125 lít = 125 ml

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>