AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1:

  Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 bão hòa + 2 ml dung dịch NaOH 30%.

  Bước 2: Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa.

  Bước 3: Thêm khoảng 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

  Thí nghiệm 2:

  Bước 1: Lấy khoảng 4 ml lòng trắng trứng cho vào ống nghiệm.

  Bước 2: Nhỏ từng giọt khoảng 3 ml dung dịch CuSO4 bão hòa.

  Bước 3: Thêm khoảng 5 ml dung dịch NaOH 30% và khuấy đều.

  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Các phản ứng ở các bước 3 xảy ra nhanh hơn khi các ống nghiệm được đun nóng. 
  • B. Sau bước 3 ở cả hai thí nghiệm, hỗn hợp thu được sau khi khuấy xuất hiện màu tím. 
  • C. Sau bước 2 ở thí nghiệm 2, xuất hiện kết tủa màu xanh. 
  • D. Sau bước 1 ở thí nghiệm 1, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Sai, Khi đun nóng sản phẩm thu được thì protein sẽ bị đông tụ lúc đó không thực hiện phản ứng màu biure.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA