YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

  (b) Cho miếng gang (hợp kim Fe-C) vào dung dịch HCl.

  (c) Cho miếng Na vào dung dịch AgNO3.

  (d) Quấn dây Cu quanh thanh Al và nhúng vào dung dịch HCl.

  (e) Cho miếng Cu vào dung dịch FeCl3.

  (f) Cho miếng sắt vào dung dịch HCl và ZnCl2.

  Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là (a), (b), (d).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA