AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại Cu không tác dụng với 

  • A. dung dịch HNO3 loãng. 
  • B. dung dịch AgNO3
  • C. dung dịch H2SO4 đặc. 
  • D. dung dịch HCl loãng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>