RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho glyxin tác dụng với metanol trong HCl khan, thu được chất hữu cơ X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Chất X và Y tương ứng là 

  • A. ClH3NCH2COOCH3 và H2NCH2COOH. 
  • B. H2NCH2COOCH3 và H2NCH2COOH. 
  • C. ClH3NCH2COOCH3 và H2NCH2COONa. 
  • D. H2NCH2COOCH3 và H2NCH2COONa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA