AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục khí CO2 vào nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là 

  • A. xuất hiện kết tủa màu trắng và sau đó kết tủa tan.
  • B. xuất hiện kết tủa màu đen. 
  • C. xuất hiện kết tủa màu đen và sau đó kết tủa tan. 
  • D. xuất hiện kết tủa màu trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA