AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H12O4. X tác dụng với NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối cacboxylic đơn chức và ancol Z. Axit hóa Y, thu được hai axit cacboxylic Y1 và Y2 có cùng số nguyên tử hidro, trong đó Y1 có phân tử khối lớn hơn Y2. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn với X là 3.
  • B. Y2 có khả năng làm mất màu dung dịch Br2
  • C. Z hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 
  • D. Chất Y1 có phản ứng tráng gương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các công thức cấu tạo của X thoả mãn là CH3-COO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH=CH2 ; CH3-COO-CH(CH3)-CH2-OOC-CH=CH2 và CH=CH2-COO-CH(CH3)-CH2-OOC-CH3.

  Các chất Y1: CH2=CHCOOH ; Y2: CH3COOH ; Z: C3H6(OH)2 (2 đồng phân)

  B. Sai, Y2 không làm mất màu dung dịch Br2.

  C. Sai, Z có 1 đồng phân hòa tan Cu(OH)2 còn 1 đồng phân còn lại không tác dụng.

  D. Sai, Chất Y1 không có phản ứng tráng gương.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>