AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ sau:

  Khi mở khoá K, chất lỏng X chảy xuống. Sau một thời gian, bình đựng dung dịch KMnO4 nhạt dần và xuất hiện kết tủa nâu đen. X và Y lần lượt là 

  • A. H2O và Al4C3
  • B. HCl loãng và CaCO3
  • C. Na2SO3 và H2SO4 đặc. 
  • D. H2O và CaC2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>