AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 15 gam glyxin vào dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M, thu được dung dịch Y chứa 31,14 gam chất tan. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là 

  • A. 41,25. 
  • B. 43,46. 
  • C. 42,15. 
  • D. 40,82

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi cho glyxin tác dụng với hỗn hợp axit trên thì:

  BTKL→ mHCl + mH2SO4 = 16,14 ⇒ V = 0,12 lít

  BTKL: mGly + mHCl + mH2SO4 + mNaOH = m + mH2O ⇒ m = 43,46 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>