YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  This large goat .............. in the mountains of Switzerland.

  • A. only lives
  • B. is only living
  • C. has only lived
  • D. only lived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đây là 1 sự thật đối với loài dê nên dùng hiện tại đơn

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON