ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  This large goat .............. in the mountains of Switzerland.

  • A. only lives
  • B. is only living
  • C. has only lived
  • D. only lived
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đây là 1 sự thật đối với loài dê nên dùng hiện tại đơn

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1