YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  This large goat .............. in the mountains of Switzerland.

  • A. only lives
  • B. is only living
  • C. has only lived
  • D. only lived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đây là 1 sự thật đối với loài dê nên dùng hiện tại đơn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF