YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It is important to note that such a happy marriage does not come about by accident, but it had taken years of dedicated work to bring this kind of relationship into existence.

  • A. It is important
  • B. by accident
  • C. had taken
  • D. into existence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án D

  had taken ---> takes

  Chỉ cần dùng hiện tại đơn cho từ take là được

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON