YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: dimmed, travelled, passed, stirred

  • A. dimmed
  • B. travelled
  • C. passed
  • D. stirred

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  A. dimmed /d/

  B. travelled /d/

  C. passed /t/

  D. stirred /d/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON