YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: landed, needed, opened, wanted

  • A. landed
  • B. needed
  • C. opened
  • D. wanted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A. landed /id/

  B. needed /id/

  C. opened /d/

  D. wanted /id/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 993

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF