YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: walked, ended, started, wanted

  • A. walked
  • B. ended
  • C. started
  • D. wanted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  A. walked /t/

  B. ended /id/

  C. started /id/

  D. wanted /id/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF