YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: recommended, waited, handed, designed

  • A. recommended
  • B. waited
  • C. handed
  • D. designed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A. recommended /id/

  B. waited /id/

  C. handed /id/

  D. designed /d/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF