YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: visited, showed, wondered, studied

  • A. visited
  • B. showed
  • C. wondered
  • D. studied

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  A. visited /id/

  B. showed /d/

  C. wondered /d/

  D. studied /d/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF