YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: opened, knocked, played, occurred

  • A. opened
  • B. knocked
  • C. played
  • D. occurred

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  A. opened /d/

  B. knocked /t/

  C. played /d/

  D. occured /d/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON