ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The committee ............ four times last week, but still no decision ..............

  • A. met - has been reached
  • B. has met - has reached
  • C. met - is reached
  • D. had met - was reached

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Last week là dấu hiệu của thì quá khứ đơn nên chọn met, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có quyết định nên dùng hiện tại hoàn thành

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE