YOMEDIA
NONE
 • Exercise 2Error identification

  Câu hỏi:

  While preparing for your wedding, keeping in mind that this is just the first step in your future lives of love together.

  • A. preparing
  • B. wedding
  • C. keeping
  • D. together

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  keeping ---> keep

  Ở đây là rút gọn 2 mệnh đề cùng chủ ngữ nên vế sau cần có chủ ngữ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF