YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 2Error identification

  Câu hỏi:

  While preparing for your wedding, keeping in mind that this is just the first step in your future lives of love together.

  • A. preparing
  • B. wedding
  • C. keeping
  • D. together

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  keeping ---> keep

  Ở đây là rút gọn 2 mệnh đề cùng chủ ngữ nên vế sau cần có chủ ngữ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON