YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

  Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: arrived, believed, received, hoped

  • A. arrived
  • B. believed
  • C. received
  • D. hoped

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  A. arrived /d/

  B. believed /d/

  C. received /d/

  D. hoped /t/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF