AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We ............... for about an hour when the engine suddenly stopped.

  • A. was driving
  • B. have driven
  • C. have been driving
  • D. had been driving

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chúng ta đang lái xe tầm một giờ thì động cơ đột ngột dừng lại nên sử dụng quá khứ tiếp diễn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>