ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  We ............... for about an hour when the engine suddenly stopped.

  • A. was driving
  • B. have driven
  • C. have been driving
  • D. had been driving
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chúng ta đang lái xe tầm một giờ thì động cơ đột ngột dừng lại nên sử dụng quá khứ tiếp diễn

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1005

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1