• Câu hỏi:

  ................. to the opera when you lived in Milan?

  • A. Have you ever gone
  • B. Were you ever going
  • C. Did you ever go
  • D. Had you ever gone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC