YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 3: Choose the best answer

  Câu hỏi:

  So far this week, I .................... two tests and a quiz.

  • A. had
  • B. have had
  • C. will have
  • D. was having

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  So far...: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

  So far là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON