YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Choose the best answer

  Câu hỏi:

  So far this week, I .................... two tests and a quiz.

  • A. had
  • B. have had
  • C. will have
  • D. was having

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  So far...: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

  So far là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON