YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest: laughed, washed, helped, weighed

  • A. laughed
  • B. washed
  • C. helped
  • D. weighed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A. laughed /t/

  B. washed /t/

  C. helped /t/

  D. weighed /d/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON