YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  There are dangerous times in a marriage, especially when the wife can come to feel such overburdened that she decides to end the relationship.

  • A. dangerous times
  • B. especially
  • C. such
  • D. decides

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  such ---> so

  Such chuyển thành "So" vì có công thức So + Adj +That S V O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON