YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  There are dangerous times in a marriage, especially when the wife can come to feel such overburdened that she decides to end the relationship.

  • A. dangerous times
  • B. especially
  • C. such
  • D. decides

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  such ---> so

  Such chuyển thành "So" vì có công thức So + Adj +That S V O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON