ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  There are dangerous times in a marriage, especially when the wife can come to feel such overburdened that she decides to end the relationship.

  • A. dangerous times
  • B. especially
  • C. such
  • D. decides
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  such ---> so

  Such chuyển thành "So" vì có công thức So + Adj +That S V O

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1