AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There’s a list of repairs as long as_______.

  • A. your arm
  • B. a pole
  • C. your arms
  • D. a mile

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Idiom, từ vựng

  Giải thích:

  Cấu trúc "as long as your arm" có nghĩa là rất dài - very long

  Tạm dịch: Có một danh sách sửa chữa rất dài.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>