AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “critical” is closest in meaning to

  • A. complicated
  • B. interesting
  • C. negative
  • D. essential

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “critical” gần nhất có nghĩa là

  A. phức tạp                             B. thú vị

  C. tiêu cực                               D. cần thiết

  “critical” = essential: quan trọng, cần thiết

  Biological diversity has become widely recognized as a critical conservation issue only in the past two decades. Sự đa dạng sinh học đã trở thành một vấn đề bảo tồn quan trọng chỉ trong hai thập kỷ qua.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>