AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ______advised on what and how to prepare for the interview, he might have got the job.

  • A. Had he been
  • B. If he had
  • C. Unless he had been
  • D. Were he to be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Câu điều kiện

  Giải thích:

  Trong câu sử dụng câu điều kiện loại 3, diễn tả một hành động không có thật trong quá khứ

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/… + have + PP => B, D loại

  Đáp án C không phù hợp về nghĩa

  Đáp án A là câu điều kiện đảo: If + S + had PP = Had + S + PP

  Tạm dịch: Nếu đã được tư vấn về việc làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, anh ta có thể đã có việc làm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA