AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author mentions the extinction of the dinosaurs in the 2nd paragraph to emphasize that

  • A. the cause of the dinosaurs’ extinction is unknown
  • B. actions by humans could not stop the irreversible process of a species’ extinction
  • C. not all mass extinctions have been caused by human activity
  • D. Earth’s climate has changed significantly since the dinosaurs’extinction

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tác giả đề cập đến sự tuyệt chủng của khủng long ở đoạn 2 để nhấn mạnh rằng

  A. nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long chưa được biết đến

  B. hành động của con người không thể ngăn chặn quá trình không thể đảo ngược tuyệt chủng của một loài

  C. không phải tất cả sự tuyệt chủng hàng loạt đều do hoạt động của con người gây ra

  D. khí hậu Trái Đất đã thay đổi đáng kể kể từ khi khủng long tuyệt chủng

  Thông tin: Certainly, there have been periods in Earth’s history when mass extinctions have occurred. The extinction of the dinosaurs was caused by some physical event, either climatic or cosmic.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA